OntZorg Support


Werkzaamheden

Planning 

Op het gebied van planning kan OntZorg Support ondersteunen en advies geven bij;

Het gebruik van planprogramma’s;                                                                                                                                                      Personeelsplanning; verzorging en verpleging en huishoudelijke hulp                                                                                                             Ondersteuning met ad hoc en langdurige planning;                                                                                                                                        Inventariseren wenselijk rooster medewerkers;                                                                                                                                                  Inzichtelijk maken wie wanneer welke diensten werkt in combinatie met routes, reistijd, vervoermiddel, niveau en CAO VVT.

Mijn werkwijze; afspraken met opdrachtgever verwerken in Excelscheet, voor inzicht werkzaamheden en op verzoek vaste overleg momenten. 

Wanneer je mij inhuurt voor ondersteuning op de planning, dan zal ik altijd breed meekijken en advies geven over de planning.

Voor mij is het uitermate belangrijk dat processen wenselijk verlopen en kwaliteit is voor mij automatisme. Een opdrachtgever doet me er een groot plezier mee als ik mag meekijken, sturen, coachen en adviseren in een bestaande planning. 

Een planning leeft altijd, daarom is het altijd een uitdaging, werken naar een basis planning geeft rust en regelmaat, het is mijn passie om dat te realiseren.

Medewerkers administratie

Binnen uw organisatie kan OntZorg Support ondersteunen bij het maken, aanpassen en toesturen van een nieuwe of bestaande overeenkomst voor nieuwe medewerkers en collega’s.

OntZorg Support zorgt ervoor dat alle betreffende gegevens worden ingevoerd in uw (kwaliteits-)systeem, de juiste aanmeldingen worden gedaan en coördineert dit proces rondom alle benodigde documentatie.

Cliënten administratie

Ondersteuning bij het correct en tijdig invoeren van de juiste cliëntgegevens in uw (kwaliteits-) systeem en/ of planprogramma. Hulp bij het invoeren, wijzigen, aanpassen, inplannen en controleren van gegevens.             

Denk hierbij aan; aanwezigheid van geldige CIZ indicaties, zorgplannen, ID verificaties, het rapporteren op doelen, half jaarlijkse evaluaties, overeenkomsten met handtekeningen en geldige looptijd. Hulp en controle bij (individuele) overeenkomsten, beschikkingen, toewijzingen van cliënten of jongeren.

Contact leggen en onderhouden met zorgaanbieders, gemeenten, verwijzers, voogden, overige disciplines en professionals. Ondersteuning backoffice zorgadministratie met het uitvoeren en verwerken van administratieve aan- en afmeldingen van cliënten, en/ of mutaties in de zorgtoewijzing.                      

Berichten verkeer (WMO/Jeugd). 

Volledige en juiste registratie van zorgadministratie in een cliëntvolgsysteem.

Office Management

Eerste vriendelijke aanspreekpunt van uw organisatie, aannemen van uw telefoon, deze indien nodig doorverwijzen naar collega’s, informatie aannemen en doorgeven. Controleren, verwerken en doorsturen van mails en binnenkomende poststukken. Agenda beheer, plannen en organiseren van afspraken.

Ondersteunen kwaliteitssysteem (HKZ/ISO)

Kennis van kwaliteitssystemen. Opstellen rapportage. Richtlijnen handboek. Uitwerken van documentatie en processen.